تمام ناتمام من،باتوتمام میشود
ما دو کس بودیم که در هزارتوی این کهنه رباط ظلمانی گم شدیم،

 

ما دو کس بودیم تنها و بی کس که درقلعه ی تنهایی خود تخته بند پژواک گنگ واژه ها شدیم.

زندگی برای ما گذر از آستان تنگی بود گشوده به شب و سرما.

و عشق واژه ای بود کم دوام که با خط شکسته بر جریده عالم ثبت میشد.

ما دو کس بودیم،

که به پای هم پیر شدیم و مرگمان طلوع ظلمت از ژرفنای مغاکی بی انتها بود.

ما دو کس بودیم تنها و بی کس!

من و من...

 

+تاریخ سه شنبه 28 خرداد1392ساعت 13:11 نویسنده زارا |

من،

درتو

آنچه که نبودرامی دیدم!

تو؛

درمن

آنچه که بایدباشدونبود...

 

+دل پر له خوموو خوزگه کانم،دل پر...

+تاریخ شنبه 25 بهمن1393ساعت 22:51 نویسنده زارا

عشق یه بازگشت ابدی به جهنمه،

من بازنده ام!

 

+کامنت پست ثابت بازه،ممنون ازدوستانی که نگاهشون رو هنوز دارم،ولی تایید نمیکنم.

+تاریخ شنبه 18 بهمن1393ساعت 11:47 نویسنده زارا

کنارپنجره میروم،

روبه رو خانه های نیم ساخته

دردلم خانه هایی ویران!

کسی خانه نیست،سیگارکهنه ام راروشن میکنم ،پک میزنم،

عمیق!

گلویم میسوزد ،دودش رااز ازدرزپنجره ی نیمه بازبیرون میدهم

به روزهای نیامده می اندیشم به حجم بزرگ تنهایی پیش رو...  

به مرگ... 

سردم است به لباسهایم نگاهی می اندازم ،یادآوراصالت زیبایی*، امادرتضادی عجیب با سیگارلای انگشتانم...

صدای درمی آید،مادرم برگشته!

سیگارراباعجله کنارلاشه ی سیگارهای قبلی ام می اندازم.

.. +بوی سوختگی می آید!

-چیزی نیست مادرم!

وزیرلب زمزمه میکنم: کاش دل سوخته هم،بوداشت...

 

+عنوان:فروغ

+*لباس کوردی

+تاریخ چهارشنبه 19 آذر1393ساعت 21:39 نویسنده زارا

آزادی یواشکی فقط یه شال نیست،آزادی های یواشکیم این روزا خیلی زیاد شده...

 

+قراره این هفته خوش نه،خوب بگزره...

+نمیدونم جات خالیه یا نه ولی یه خلایی هست!

+تاریخ جمعه 16 آبان1393ساعت 13:30 نویسنده زارا

سیگار

سیگار

سیگار

کافه

کتاب

سکوت

سیگار

گریه

سیگار

درد

سیگار

خانه

تخت

تنهایی

سیگار

جاده

رفتن

هیچ

سیگار!

 

+اگه قرارباشه پایه گذاریه مکتب میبودم اون" روانکاوی شب"بود!

++رومودمالکیت مطلقم!

+++خیلی دلم میخواد یکی بم بگه:هستمت تا ابد زارا...

+تاریخ جمعه 9 آبان1393ساعت 1:3 نویسنده زارا

-خوبی؟

من:نه!

-چرا؟

من:آخه هواخوب نیست!

-چه ربطی به هوا داره؟

من:همه ی زندگی من به هواربط داره متوجه شدی؟

 

+بخشی ازمکالمه ی سلحشورانه ی من بایک فردبی نوا:-/

++اینجاخوبه،اینجاخودمم!

+++یکی بود که حالا نیست...

 

+تاریخ پنجشنبه 8 آبان1393ساعت 2:36 نویسنده زارا


من،دست هایم،لاک قرمز،سیگار

هارمونی زیبایی دارد تنهایی...

+تاریخ جمعه 8 آذر1392ساعت 1:22 نویسنده زارا


بار دیگر من،بار دیگر تو،بار دیگر هیچ!

چه بیکران سخن برای گفتن هست،چه بی اندازه نیش برای زدن...

بگریز!

 این من وحشی جنون آسا،

در آغوش کوچک تو جای نمیگیرد.

بگریز!

در عصر زوال آلود چشمهایم،

انجماد،اتفاق ساده ایست...


+واژها همان واژه هایند،شکستنی تر شده ام یا عاقل تر؟!...


ادامه مطلب
+تاریخ شنبه 11 آبان1392ساعت 21:51 نویسنده زارا

فراموشی چیزی نیست جز پشت کردن به همه ی انچه که زمانی برایت مقدس بودند واین یعنی قبول کردن اشتباه،ومن چه عاجزانه از نگاه کردن به چشم های این اشتباه طفره میروم...

رشوه میدهم،رشوه میدهم لبخندهایم را به سکوت که مبادا بشکند،که مبادا دوباره دست از پا خطا کنم که مبادا...

سرد شده بودم ونمیدانستم که آتشم زیر خاکسترتحقیرهاپنهان شده وحرفی کافیست تا به این آتش دم بدهد ودوباره سوختن،سوختن،سوختن...


+همیشه کسی هست،

کسی هست که برای مبادای اشک ها ولبخندهایت،

نگاهش را، گوشهایش را ذخیره کرده باشد...

دارمت هنوز بی هیچ منتی واین قشنگترین اتفاق دنیاست!

+تاریخ پنجشنبه 11 مهر1392ساعت 23:19 نویسنده زارا


"واین منم که خواهشی کوروتاریک در جایی دور ودست نیافتنی از

روحم ضجه میزند..."

+عنوان فروغ.

++متن از شاملو.

+++آمیزه ای از آغاز وپایان...

+تاریخ چهارشنبه 20 شهریور1392ساعت 15:50 نویسنده زارا


معحزه ی بی واژه ام!

بی پرده بگویمت:

ازاین حرف, مگو

چه پرده ها که بر زبانم ندوخته ام...


+من از اینهمه زندگی در مغزم خسته ام،برایم کمی لبخند،یک دوستت دارم ودستهایی بیاورکه گرم باشند...

+سیگارکشیدن با مادر یعنی تجسم واقعی آزادی در یک سلول انفرادی...+تاریخ جمعه 15 شهریور1392ساعت 2:16 نویسنده زارا

 

تهوع دارم!

چیزی درون من سنگین است،سنگینی میکند.

چیزی ازمن باید کنده شود،دور انداخته شود،گم شود،برود به درک،

طوری که انگارهیچ وقت نبوده است!

مدام فکر میکنم،مدام مینویسم،مدام باتمام زندگیم کلنجارمیروم تا شاید میان این همه پیچ وخم پایم به پله ی  شکسته ای گیرکند وبفهمم کدام جای کارمیلنگد؟

اما نمیشود این انگشتی که من ته حلقم کرده ام کوچکتر ازآن است که این حال بی حال را به هم بزند واین فکرهای مسموم آنقدر میماند که به کشتنم میدهد.

آدمها،کتاب ها،حرف ها،صداها،سکوت ها!

آری همین ها،

تمام مغزم را احاطه کرده اند وخواب،تنهاخواب میتواند به این لاینفک های وجود من نیشخند بزند وچند ساعتی بی قید میان کوچه های ذهنم دست عابرهای ازیاد رفته را بگیرد وروبه روی آینه ببرد تا یادم بیاید کسانی هستند که دوستشان دارم.

نمیدانم اتفاق چطور می افتد؟ اما من یادم رفته که گاهی دلم تنگ میشود،یادم رفته مخاطب های گوشیم فقط حروف لاتین نیستند ووجود دارند،یادم رفته برای سیگار نکشیدن هزارویک دلیل داشتم والان فقط یک دلیل کافیست تا چشمهایم راببندم وبه دود غلیظ سیگاری که اولین بار در آن کافه ی تنگ کشیدم فکر کنم وکتاب کوچک سردخانه را بردارم وبا مداد صفحه ی اولش را پاراف کنم که مبادا یادم برود باورهایم آنقدرهاهم محکم نیستند...

همبازی من بزرگ شده ومن هنوز درعمق هزار پایی بطن مادرم منتظر معجزه ی پیدا شدنم وهنوز به بی اعتنایی عادت نکرده ام وهنوز دلهره ی نه شنیدن دارم وهنوز به خیلی از هنوز ها فکر میکنم وهنوز هم جوابی برایشان پیدا نکرده ام...

اما یاد گرفته ام،

یادگرفته ام بعضی ها را باید گذاشت برای روزهایی که حالت خوب است،حال خرابت را نمیخواهند،

بعضی ها را برای تماشا کردن و

بعضی هارا برای درکوزه وآبشان راهم ارزانی خودشان کرد و

بعضی هارا،

نه!این بعضی ها را نباید هیچ کار کرد،خودشان تمام میشوند...

بی آنکه بفهمند:

در"بی"بی روحی تو،و "بی" بی تویی من چه اشتراک داشتیم...


+عنوان از سابیرهاکا.

+بوی پاییز میاد،خوشحالم.

+تاریخ سه شنبه 29 مرداد1392ساعت 16:27 نویسنده زارا |


هم آغوشی امروزم با طبیعت

ولمس تک تک اندامم با بوسه های آب،

آری !

یدون دریدن باکرگی هم میتوان،

نطفه ی عشق را بست...

+تاریخ پنجشنبه 24 مرداد1392ساعت 23:38 نویسنده زارا

امروز

دست به یک اعتراف مسموم میزنم

یک خاطره

                ازروزهای نه چندان دور


کسی راکه بالاکشیده بودم

بی هوا

   بالا آوردم و

دورریختم

-ازراه چشم

          وگلو-


امروز دست به یک اعتراف مسموم میزنم

روزهای سختی گذشت

تحقیربدی بود.


+از بلاگ تله موش.

+این حاصل تله پاتی دو ذهن بود،من به "اعتراف" فکرکردم وقلم او نوشت...

+تفاوت تنها در سوم شخص مفرد و اول شخص مفرد !

+مرسی "امد"...

+تاریخ شنبه 5 مرداد1392ساعت 1:35 نویسنده زارا

تابستانم

برای تو،

پاییزم را بگذار

برای خودم باشد...


+...

+تاریخ سه شنبه 1 مرداد1392ساعت 0:14 نویسنده زارا

تمامم را نتوانستم بنویسم،

آنچه تمام وجودم رادرگیر کرده،آنچه به من هجوم آورده گویی از دیروز شناختمش،

آری از دیروز فهمیدم چیزی درون من است که تجزیه میکند،میفرساید،

اوهرروز بزرگتر میشود ومن هرروز کوچکتر وناتوانتر.

هربار که سراغم می آید استدلال های منطقی اش رابردیوار احساس های سرخورده ی من آویزان میکند واز فنجان بیهودگی من فکر مینوشد.

واگر برایش شعری بخوانم،خمیازه های فلسفی میکشد وآرزوهایم را به همخوابگی باواقعیت دعوت میکند.

وهرروز صبح باشلاق روزمرگی ها به عصیان های گاه به گاهم نیشخند میزند...

آری تمامم را نتوانستم بنویسم وهراسان به دست های فروغ که در باغچه سبز میشود پناه آوردم.

که من هیچگاه پیش نرفتم،

من فرورفتم...


ادامه مطلب
+تاریخ پنجشنبه 27 تیر1392ساعت 13:48 نویسنده زارا

دیگرزندگی نمیکنم

وآنچه تا امروز تداوم داشت،مردگی بود...

+تاریخ پنجشنبه 27 تیر1392ساعت 10:33 نویسنده زاراادامه مطلب
+تاریخ یکشنبه 23 تیر1392ساعت 14:47 نویسنده زارا |

دل گرفته تریتم!

پریشانیم را این نسیم نوازش نه، که آشفته ترمیکند.

هوای مانده ی جاری این روزهایم به من تعلق نداشت به من تعلق ندارد، که این گونه به مسمومیتم کشانده است.

به بیهودگی افکارم می اندیشم،به این بی "نایی"به این بی نوایی،

به چمدان بسته ای که کنار این جاده ی تازه نفس به انتظارم است بی خبر از راه های نرفته ام که من هیچ راهی را تا انتها نرفته ام...

تشویش چشمهایم را آسمان میبیند و میان برهوت نیلی رنگش تک ستاره ای درخشیدن میگیرد بی خبر از سالهای مردگیش ،

آه که من وامید هایم به بی خبری این ستاره چه شبیه تریم...

شب بر دفترم سایه انداخته ومن همچنان مینویسم بی آنکه این سطرهای شکسته را ببینم وبا خودم میگویم کاش شهر هیچ چراغی نداشت که ازدحام کوچه ی خوشبخت،خیالی بیش نبود...

به دیوار تکیه میدهم هنوز دلگرم آفتاب ِ رفته است،به آغوشم میکشد ومن مفهوم "تکیه گاه" را که به نسیان مبتلا بود باردیگر به یاد می آورم و زیر پاهایم گرمیگیرد از مهربانی آدمهایی که نمیدانند کمی بالاتر از سقف دخترکی دلهره هایش را با کاغذ وآسمان ودیوار زمزمه میکند...+تاریخ سه شنبه 11 تیر1392ساعت 22:44 نویسنده زارا